Information om Spreadshirts databeskyttelse

 

Vi er glade for din interesse for vores online-tilbud. Beskyttelsen af din privatsfære er meget vigtig for os. Læs følgende udførlige information om vores behandling af dine data.

1. Hvem er ansvarlig for håndtering af data?

sprd.net AG, Giesserstrasse 27, 04229 Leipzig, Tyskland (i det følgende: „Spreadshirt“) er ansvarlig for indsamling, bearbejdning og brug af dine personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til indsamling, bearbejdning eller anvendelse af dine data, eller hvis du skal have oplysninger om, rette i, spærre eller slette data, samt hvis du ønsker at tilbagekalde samtykkeerklæringer, kan dette ske per mail, fax eller brev til følgende adresse(r):

sprd.net AG, Giesserstrasse 27, 04229 Leipzig, Tyskland
Telefax: +49 (0) 341 59 400 5499
Mail: datenschutz@spreadshirt.net

 

2. I hvilket omfang indsamles, bearbejdes og anvendes persondata hos Spreadshirt?

Anvendelse af Spreadshirts online-tilbud

Du kan besøge vores hjemmeside uden at give personlige oplysninger. Vi gemmer - også når søgningen foregår via et link i nyhedsbrevet - søgedata som ikke er personlige, f.eks.

  • navnet på din netudbyder
  • den side du kommer fra
  • navnet på den søgte fil
  • dato og klokkeslæt på søgningen
  • den overførte datamængde
  • tilbagemelding på succesfuld søgning
  • brugerens browsertype og styresystem

Disse data anvendes udelukkende til at forbedre vores tilbud og kan ikke føres tilbage til dig.

Bestillinger hos Spreadshirt

Vi indsamler, bearbejder og anvender dine data så vi kan afvikle din bestilling og yde individuel kunderådgivning og -vejledning samt til brug ved eventuelle efterfølgende udbetalinger.

Efter udløb af de gældende opbevaringsfrister slettes dine data i henhold til lovgivningen.

For at kunne gennemføre en bestilling har vi brug for dit navn og adresse samt betalingsoplysninger. For at kunne bekræfte modtagelse og forsendelse af din ordre har Spreadshirt brug for din mail-adresse. Denne anvender vi desuden som identifikation af din brugerkonto.

Hvis du ikke har en brugerkonto hos Spreadshirt, kan du - efter afgivelsen af din bestilling - beslutte, om du vil oprette en brugerkonto og få det dertil tilknyttede password. På den måde kan behøver du ikke at opgive alle data igen ved fremtidige bestillinger. På brugerkontoen kan du endvidere se tidligere og aktuelle bestillinger, kontaktdata og bankforbindelse.

Shop-ejere/ jer med ideerne

Vi indsamler, bearbejder og anvender endvidere dine data for at kunne gennemføre de kontraktlige aftaler, som omhandler driften af en Spreadshirt-shop (inkl. kontrakter vedrørende Premium-funktionen) og/eller dine idé-tilbud. For at kunne indgå i disse kontraktlige forhold kræves det, at du åbner en Spreadshirt-brugerkonto. Spreadshirt holder dig via mail løbende orienteret om ændringer i Spreadshirts sortiment af artikler og ydelser, service-meddelelser, tips og tricks mv.

Annoncering og markedsanalyse

Vi indsamler, bearbejder og anvender data, som du har oplyst i forbindelse med afgivelse af ordre eller bestilling af kundeinformation (nyhedsbrev via mail og post) til brug ved annoncering og markedsanalyse. Dette sker, hvis du har givet os tilladelse hertil, eller hvis det ligger inden for lovgivningens rammer.

Du kan anfægte anvendelsen af dine data til annoncering og markedsanalyse på ovenstående adresse(r).

Kontakt

Hvis du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller mail), så indsamler, bearbejder og anvender vi dine data i forbindelse med henvendelsen samt eventuelle efterfølgende spørgsmål.

Kommentarer og bidrag på bloggen og på Forum

Hvis du lægger bidrag ud på vores blog, bruger, indsamler og bearbejder vi det navn og den mailadresse, du anvender. Det er kun det angivne navn, som er synligt for andre.

For at se indholdet i det beskyttede område i Spreadshirt-forum og for at offentliggøre bidrag i Spreadshirt-forum skal brugeren af forum identificere sig med sine login-data til Spreadshirt-brugerkontoen (brugernavn og password).

Vi gemmer brugerens IP-adresse, både fra blog-indlæg og ved bidrag til forum.
Alle data, som indsamles i forbindelse med blog og forum, anvendes udelukkende i forbindelse med afviklingen af disse. Indsamling af data sker også for vores egen sikkerheds skyld, i tilfælde af at kommentarer og bidrag indeholder ulovlige ytringer (fornærmelser, forbudt politisk propaganda etc.). I dette tilfælde risikerer vi selv at skulle stå til ansvar for kommentarer eller bidrag, og derfor har vi en interesse i at kende de enkelte bidragyderes identitet.

Kommentarabonnement

Det er muligt at abonnere på nyhederne på vores blog og på kommentarerne på Forum. I disse tilfælde indsamler, bearbejder og anvender vi din mail-adresse. Abonnementet på de løbende kommentarer kan opsiges, når du ønsker det, uden at det koster andet end formidlingsgebyret i henhold til basis-tariffen.

Alternativt kan du abonnere på blog-nyhederne via en såkaldt RSS-Feed. Så lægges enten blogsidens såkaldte live bookmark på din webbrowser, eller bloggens webside-data lagres i den dertil indrettede software (f.eks. Microsoft Outlook). Blognyhederne hentes så automatisk på ny, hver gang din browser/den pågældende software startes, og kan tilbagekaldes via softwaren eller dit live bookmark i browseren. Vi gemmer kun ikke-personlige data, som f.eks. hvilket styresystem du anvender, hvilken netudbyder du har, dato og klokkeslæt for hentning, navnet på den søgte fil samt din IP-adresse. Disse data anvendes udelukkende til at forbedre vores tilbud og kan ikke føres tilbage til dig. Du kan afbestille RSS-feedet, idet du sletter dit live bookmark i din browser eller software.

 

3. Videregives min data?

Vi videregiver oplysninger vedr. dine personlige data til relevante samarbejdspartnere inden for rammerne af ordrens udførelse og afregning (f.eks. transportfirma, logistiker, bank), samt når tredjepart bearbejder data for os. Ved ekspresbestillinger hos Spreadshirt videregiver vi også kundens telefonnummer til transportfirmaet med henblik på aftale af leveringstidspunkt. De formidlede oplysninger må af modtagerne kun anvendes til at løse den stillede opgave.

 

4. Kan jeg forlange oplysninger om, korrektion af, spærring og sletning af mine data?

I henhold til tysk databeskyttelseslovgivning har du, hvis de juridiske forudsætninger er opfyldt, ret til at få oplysninger om dine gemte data samt til at få korrigeret fejlagtige data og spærret eller slettet persondata.

 

5. Hvilke data anvendes ved konkurrencer?

Ved konkurrencer anvender vi dine personlige oplysninger, når vi skal underrette vinderen, samt - med din tilladelse - til annoncering. Find detaljerede anvisninger under deltagerbetingelserne i de enkelte konkurrencer.

 

6. Anvender Spreadshirt cookies på online-tilbud?

Vi anvender cookies på vores online-tilbud. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din enhed og som gemmer bestemte indstillinger og data, som så via din browser udveksles med vores system. Lagringen hjælper os med at målrette online-tilbud til dig og gør brugerfladen lettere tilgængelig, idet bestemte oplysninger lagres, så du ikke skal indtaste dem igen og igen. Din browser kan indstilles til at begrænse anvendelsen af cookies, hvilket dog kan føre til, at vores tilbud til dig indskrænkes eller ikke længere fungerer. Der kan cookies også slettes igen.

Short term cookies

Short term cookies slettes, når du lukker din browser.

Long term cookies

Vi anvender cookies, der forbliver i dit system. Der er indsat en fremtidig udløbsdato for at gøre det lettere for dig. Hvis du besøger os igen, genkendes dine søgninger automatisk (dette kaldes long term cookies).

Cookies fra Spreadshirt

I de cookies, som Spreadshirt anvender, gemmes der ingen personfølsomme data, og de indeholdte informationer kan ikke føres tilbage til bestemte personer. Endvidere er dataindsamlingen psedonymiseret med et tildelt identifikationsnummer, som ikke føres tilbage til dine personlige data. Cookies indeholder information om brugen af vore online-tilbud, f.eks. hvilke sider eller produkter fra vores tilbud der blev søgt på.

Cookies fra tredjepart

Spreadshirt samarbejder med andre firmaer for at gøre nettilbud og Spreadshirt-online-tilbud interessante for dig. Derfor gemmes cookies fra partnerfirmaer på din enhed, hver gang du har besøgt vores online-tilbud. I de cookies, som Spreadshirt anvender, gemmes der ingen personfølsomme data, og de indeholdte informationer kan ikke føres tilbage til bestemte personer. Endvidere anvendes ved dataindsamlingen et pseudonym med et tildelt identifikationsnummer, som ikke føres tilbage til dine personlige oplysninger. Cookies indeholder information om brugen af vores online-tilbud, f.eks. hvilke sider eller produkter fra vores tilbud der blev søgt på.

Du kan afvise dannelsen af brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Tilsvarende muligheder for tredje-udbydere beskrives i det følgende.

 

7. Hvilke annoncefremstød foretager Spreadshirt?

Annoncering via mail vedr. nyhedsbrevet og annoncering pr.post

Hvis du specifikt har tilmeldt dig nyhedsbrevet på mail, så anvender vi din mailadresse i annonce-øjemed indtil du afmelder nyhedsbrevet. Hvis du har sagt ja tak til at modtage reklame med posten, anvendes dine adresseoplysninger til egne annonceformål, indtil du afmelder reklame med posten. Du kan altid afbestille nyhedsbrevet, det koster kun formidlingsgebyret i henhold til basistariffen.

Mail-reklamer uden nyhedsbrev

Hvis du ikke har modsat dig dette i bestillingsprocessen eller tidligere, anvender vi din mailadresse til regelmæssigt at sende dig information om lignende produkter. Denne funktion betyder ikke, at du samtykker i, at din mailadresse kan anvendes i reklameøjemed.

Brugerrelateret annoncering

Informationer, der stammer fra en bruger af vores online-tilbud, hjælper os med at målrette interessante reklamer til dig. Dertil anvendes i pseudonym form information, som du meddeler os, når du besøger siden, f.eks. information om din pc og din netforbindelse, styresystem og platform, dato og klokkeslæt for dit besøg på hjemmesiden samt om produkter, du har søgt på.

For at kunne genkende din brugeradfærd gemmes en cookie hos dig, som hjælper med at genkende dig som bruger, uden at en personlig identifikation af dig er mulig.

Dataindsamlingen til levering af den brugerbaserede reklame leveres kontraktligt til Spreadshirt via:


Hvis du ikke ønsker at modtage brugerbaseret reklame længere, kan denne afmeldes på følgende links:


Din browser kan indstilles til at begrænse anvendelsen af cookies, også fra tredjepart, hvilket dog kan føre til, at vores tilbud til dig indskrænkes eller ikke længere fungerer. Der kan cookies også slettes igen.

Klageret ved anvendelse af data i reklameøjemed

Du kan naturligvis altid meddele os, at du ikke ønsker, at vi anvender dine data i reklameøjemed - også hvis disse juridisk er tilladte uden dit samtykke - og dette koster dig blot formidlingsomkostningerne i henhold til basistarifferne. Denne meddelelse kan f.eks. sendes via mail til datenschutz@spreadshirt.net,, via nyhedsbrevs-linket på din brugerkonto, via afmeld-linket i en modtaget nyhedsmail eller via de under pkt. 1 anførte adresser.

 

8. Hvad sker der, når tredjemand lægger tjenester og indhold ud på Spreadshirts online-tilbud?

Vi uploader også indhold fra tredjemand i vores online-tilbud, f.eks. videoer fra YouTube eller grafikker fra andre online-udbydere. Dette forudsætter altid, at udbyderne af disse indhold (i det efterfølgende benævnt "tredie-udbydere)" anerkender brugerens IP-adresse. Uden IP-adressen kan indholdet ikke videregives til den enkelte brugers browser. IP-adressen er dermed nødvendig for visningen af dette indhold. Vi bestræber os på kun at anvende indhold, hvis tredje-udbyder udelukkende anvender IP-adressen til at udbyde indhold. Dog har vi ikke indflydelse på det, hvis tredje-udbyder f.eks. anvender IP-adressen til statistiske formål. Vi vil oplyse dig herom, i det omfang vi er bekendt med det.

 

9. Anvender Spreadshirt data til web-analyse?

Google Analytics

Dette online-tilbud anvender Google Analytics, en web-analysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Via Google Analytics indsamles og lagres data, som laves til brugerprofiler ved brug af pseudonymer. Disse profiler anvendes til analyse af brugeradfærd med henblik på forbedring og målrettet design af vores tilbud. Brugerprofilerne med pseudonym sammenføres ikke med personfølsomme data om personerne bag pseudonymerne, medmindre disse udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.

Google Analytics anvender cookies, der lagres på din computer og muliggør genkendelse, næste gang du besøger vores online-tilbud. De oplysninger om din anvendelse af vores online-tilbud, som fremkommer ved hjælp af cookies, overføres og gemmes som regel på en Google-server i USA. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette online-tilbud forkortes din IP-adresse dog af Google i EU´s medlemsstater samt i andre stater, hvor der foreligger et europæisk samarbejde. Den fulde IP-adresse overdrages kun i undtagelsestilfælde til en Google-server i USA og forkortet dér. Google anvender databeskyttelsesbestemmelserne fra„US-Safe-Harbor“ og er registreret i det amerikanske handelsministeriums „Safe Harbor“-program.

På opdrag af udbyderen af dette online-tilbud bruger Google disse informationer til at vurdere din brug af online-tilbuddet, til at lave rapporter om online-aktiviteten samt til at skabe nye tjenesteydelser i forbindelse med online-brug og brug af internettet. Den IP-adresse, som videregives fra din browser til Google Analytics, sammenføres ikke med andre Google-data. Google vil i givet fald overdrage disse informationer til tredjepart hvis dette er i overensstemmelse med loven, eller hvis tredjepart skal bearbejde disse på opfordring af Google.

Du kan indstille din browser-software til ikke at gemme cookies, men vi gør opmærksom på, at sker dette, vil du ikke fuldt ud kunne drage nytte af samtlige funktioner i vores online-tilbud. Du kan endvidere forhindre at indsamlingen af data samt anvendelsen af disse, som var et resultat af den placerede cookie og af din brug af online-tilbuddet videregives til og forarbejdes af Google ved at følge dette link og downloade og installere en browser-plugin:https://tools.google.com

Du kan også forhindre dataindsamlingen med Google Analytics, hvis du klikker på nedenstående link. Så lægges der en Opt-Out-Cookie, som forhindrer dataindsamling ved fremtidige besøg på dette online-tilbud: Deaktivér Google Analytics

Find mere information om brugerbetingelser og databeskyttelse på http://www.google.com/analytics/terms/ bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.

Vi gør opmærksom på, at i dette online-tilbud er Google Analytics udvidet med koden„gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-masking) via Google Analytics.

Kampyle

Dette online-tilbud benytter Kampyle, en webanalyse-tjeneste fra Kampyle Ltd. („Kampyle“). Det er Kampyle, som er ansvarlig for indsamling, bearbejdelse og anvendelse af dine personlige data. For anvendelsen af Kampyle gælder særlig brugerbetingelser og databeskyttelses-bestemmelser, som kan ses på http://www.kampyle.com/enterprise/company/privacy-policy bzw. unter http://www.kampyle.com/enterprise/company/terms-of-use.

Flere analysetjenester

På dette online-tilbud indsamles og lagres data af andre analyse-tjenester, som ved hjælp af pseudonymer skaber brugerprofiler. Disse brugerprofiler anvendes til analyse af brugeradfærd med henblik på forbedring og målrettet design af vores tilbud. Til dette kan der bruges cookies. De brugerprofiler, der har fået pseudonym, sammenføres ikke med personfølsomme data om personerne bag psudonymerne, medmindre disse udtrykkeligt har givet tilladelse hertil. Du kan indstille din browser-software til ikke at gemme cookies, men vi gør opmærksom på, at sker dette, vil du ikke fuldt ud kunne drage nytte af samtlige funktioner i vores online-tilbud. Spreadshirt anvender følgende analysetjenester:

Omniture og AdLens, webanalysetjeneste fra Adobe Systems Software Ireland Limited -yderligere information vedr. databeskyttelse hos Adobe Systems Software Ireland Limited findes her: http://www.adobe.com/de/privacy bzw. http://www.adobe.com/de/privacy/analytics. Du kan meddele at du fremover ikke ønsker dataindsamling og -anvendelse ved henvendelse tilhttp://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.

Optimizely, en webanalysetjeneste fra udbyderen Optimizely, Inc giver yderligere information om databeskyttelses hos Optimizely, Inc på https://www.optimizely.com/privacy. Du kan meddele, at du fremover ikke ønsker dataindsamling og -anvendelse ved henvendelse tilhttp://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.

 

10. Anvender Spreadshirt social plugins?

Facebook

Vi anvender såkaldte social plugins fra det sociale netværk Face-book, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Plugins er er markeret med et Facebook-logo eller med en "Like-knap" ("Synes godt om") Find en oversigt over plugins påhttp://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når brugeren besøger et af vores online-tilbud, hvor der ligger plugins, skabes en direkte forbindelse mellem brugerens browser og Facebook-serveren. På den måde modtager Facebook information om, at brugeren af den pågældende side har været inde på vores hjemmeside. Hvis brugeren har en Facebook-konto, kan Facebook tilordne besøget brugerens Facebook-konto, hvis brugeren på samme tid er inde på online-tilbuddet og er logget ind på Facebook. Hvis brugeren interagerer med et plugin og f.eks. klikker "synes godt om" eller lægger en kommentar og er logget ind på Facebook, samtidig med at hun besøger online-tilbuddet, vil informationen fra browseren overføres direkte til Facebook og lagres der.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke får kendskab til indholdet i de formidlede data eller deres anvendelse på Facebook. Find yderligere information i Facebooks databeskyttelsesprogram påhttp://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis du ikke ønsker denne dataindsamling og -anvendelse, skal du logge ud af din Facebookt-konto, før du logger på vores netsider.

Pinterest

På internettet anvender vi også social plugins fra det sociale netværk Pinterest,Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA. Disse plugins er forsynet med en „Pin it-Button“(„Pin it“). På Pinterest er det muligt at dele sider eller motiver fra vores online-tilbud.

Når brugeren besøger et af vores online-tilbud, hvor der ligger plugins, skabes via plugin'et en direkte forbindelse mellem brugerens browser og Pinterest-serveren. På den måde modtager Pinterest information om, at brugeren af den pågældende side, har været inde på vores hjemmeside. Hvis brugeren klikker „Pin it“, samtidig med at han er logget ind på sin Pinterest-account, kan han linke indholdet af dette online-tilbud til sin Pinterest-profil. På den måde kan Pinterest tilordne de besøgende på vores online-tilbud til den aktuelle besøgendes account på Pinterest.

Vi gør opmærksom på, at vi som udbydere ikke har kendskab til indholdet af de formidlede data eller deres anvendelse på Pinterest. Find yderligere information om databeskyttelse hos Pinterest på:http://about.pinterest.com/privacy.

Hvis du ikke ønsker denne dataindsamling og -anvendelse, skal du logge ud af din Pinterest-account, før du logger på vore netsider.

Addthis

Vi anvender det sociale plugin Addthis fra udbyderen Clearspring Technologies, Inc. Addthis er en bookmarking-tjeneste, som muliggør anvendelsen af bookmarks og en forenklet overførsel af websites (f.eks. via Pinterest). Når en bestilling er afgivet hos Spreadshirt, kan brugeren ved hjælp af plugins fortælle om den netop bestilte artikel på mail eller på de forskellige sociale netværk. Addthis anvender cookies. De fremkomne data (f.eks. tidspunkt for besøg eller browser-sprog) overføres til USA og bearbejdes af Clearspring Technologies, Inc.

Nærmere information vedrørende dataindsamling og databeskyttelse fra Clearspring Technologies, Inc. finder du på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Dette website indeholder især oplysninger om karakteren af de bearbejdede data, og hvad de skal bruges til. Vi foretager ikke bearbejdning af de berørte data. Du kan meddele, at du fremover ikke ønsker dataindsamling, -lagring og -anvendelse ved henvendelse til http://www.addthis.com/privacy/opt-out .

ShareThis

Vi anvender den såkaldte social plugin ShareThis fra udbyderen ShareThis, Inc., der muliggør deling af websider (f.eks. E-mail, Facebook, Pinterest, Twitter etc.). ShareThis anvender cookies til dette formål. De fremkomne data (f.eks. tidspunkt for besøg eller browser-sprog) overføres til USA og bearbejdes af ShareThis, Inc.

Find databeskyttelseserklæringen fra ShareThis, Inc på http://www.sharethis.com/legal/privacy. Dette website indeholder oplysninger om karakteren af de bearbejdede data, samt hvad de skal bruges til. Vi foretager ikke bearbejdning af de berørte data. Du kan meddele, at du fremover ikke ønsker dataindsamling, -lagring og -anvendelse ved henvendelse til http://www.sharethis.com/legal/privacy.

 

11. Er mine data beskyttede?

Dine personlige data samt betalingsdata krypteres under betalingsprocessen på nettet. Teknisk og organisatorisk sikrer vi vores online-tilbud og andre systemer imod tab, ødelæggelse, ændring og udbredelse af dine data foretaget af uautoriserede personer. Tilgangen til din kundekonto er kun mulig efter indtastning af dit personlige password. Du opfordres til altid at behandle dine adgangsinformationer fortroligt samt til at lukke browservinduet, når kommunikationen med os er tilendebragt - især hvis du sidder ved en computer, som andre har adgang til.

 

12. Hvilke samtykke-erklæringer anvender Spreadshirts online-tilbud?

Følgende samtykker har du udtrykkeligt meddelt os, og vi har noteret dit samtykke. I henhold til (tysk) lov om telemedier skal indholdet af samtykkeerklæringen kunne tilbagekaldes. Vi henleder opmærksomheden på, at din samtykkeerklæring til enhver tid kan tilbagekaldes med virkning for fremtiden.


Abonnér på nyhedsbrevet
[Felt til indtastning af mail-adresse][tilmeld]
Tilmeld dig Spreadshirts nyhedsbrev. Hvad får jeg?
(Du kan altid afmelde nyhedsbrevet)


Abonnér på nyhedsbrevet
[Felt til indtastning af mail-adresse][tilmeld]
Databeskyttelse hos Spreadshirt:
Spreadshirt anvender udelukkende din mail-adresse til at sende dig info-mails. Du kan afmelde nyhedsbrevet, når du ønsker det.


Kunde-nyhedsbrev De bedste markedpladsprodukter og aktuelle tilbud fra Spreadshirts sortiment - dugfriske tilbud hver uge i din mailboks. Du kan altid afmelde nyhedsbrevet.
[Button:] Abonnér


Shopejer-nyhedsbrevVi informerer dig om kampagner og nye features, og vi giver dig gode råd om driften af din shop. Dette nyhedsbrev udsendes ca. én gang om måneden. Du kan altid afmelde nyhedsbrevet.
[Button:] Abonnér